Persondatapolitik

Læs vores persondatapolitik.

Din databeskyttelse bliver taget alvorligt

Vi har vedtaget en privatlivspolitik, som danner grundlag for vores behandling af dine persondata, samt fortæller dig om, hvordan vi behandler dine persondata.

​Dataansvarlig og kontaktoplysninger

​Sølvstens Rengøring/ Listte Sølvsten

​Kotaktoplysninger:

​Sølvstens Rengøring

CVR: 33651678

Krekærvangen 55

8340 Malling

www.solvstens-rengoring.dk

Data vi behandler om dig
​Vores behandling af dine persondata sker for, at vi kan give dig den service vi yder i dag.

Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • ​Kontaktoplysninger som omfatter navn, adresse, telefonnummer, mail
 • Samtykke til nyhedsbreve

​Formålet med behandlingen af dine persondata

​Indsamling og behandling af dine persondata vil ske ud fra bestemte oplyste formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Sådanne formål kan indbefatte:

 • ​Opfyldelse af aftale på baggrund af din anmodning
 • Administration af din relation til os
 • Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen
 • Generel kommunikation med os
 • Udsendelse af nyhedsbreve
 • ​Udelukkende behandling af relevante og nødvendige data

Dine persondata vil udelukkende blive behandlet ud fra de ved indsamlingen oplyste formål. Kun data som er nødvendige til opfyldelse af disse formål vil være relevante og vores behandling vil derfor begrænse sig til sådanne persondata.

Dine persondata vil løbende blive kontrolleret og opdateret

Persondata, som vi behandler om dig, vil blive kontrolleret og opdateret løbende, så vi sikre, at den indhentede data ikke er urigtig eller vildledende. Sker der relevante ændringer relateret til de persondata, vi har oplyst om dig, kan du henvende dig på solvstens-rengoring@live.dk for at få oplysningerne ændret.

​Sletning af unødige persondata

Når formålet med opbevaringen og behandlingen af dine persondata er ophørt, vil oplysningerne blive slettet.

Vi opbevarer dine oplysninger indtil formålet ikke længere er til stede, og vi har vuderet et behov for følgende:

Henvendelser til os pr. mail, telefon eller pr. alm. Brev

 • Henvendelser pr. mail slettes når formålet med opbevaringen ikke længere er tilstede, hvilket vurderes konkret ud fra den enkelte mail i forhold til formålet med henvendelsen og indholdet i mailen.
 • Sølvstens Rengøring har en generel slettepolitik, som omhandler sletning af persondata, når der ikke længere er et formål med opbevaringen

Indhentelse af samtykke inden databehandlingen

Vi behandler kun persondata om dig efter forud angivne formål. Inden vi fortager behandlingen, indhenter vi dit samtykke, eller basere behandlingen på andet lovligt grundlag. Vi oplyser dig om grundlaget og formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os på solvstens-rengoring@live.dk

Vær opmærksom på, at vælger du at trække dit samtykke tilbage i forhold til de oplysninger der er afgivet til os, vil vi ikke længere være i stand til at fortsætte et fremtidigt samarbejde.

Vi indhenter eksempelvis samtykke i følgende tilfælde:

 • Oprettelse i kundekartotek
 • Faktureringsmæssige årsager
 • Serviceydelser og lign.
 • Godkendelse til at vi må kontakte dig i forbindelse med en evt. aflysning eller andet der har med vores service hos dig at gøre.

Beskyttelse af persondata

Vores behandling af persondata forgår efter de regler vi internt har vedtaget, for at beskytte dine persondata. Således vil vi behandle dine persondata på en måde, hvorved vi undgår at persondata bliver tilintetgjort, går tabt, bliver ændret, bliver offentliggjort, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dine persondata.

Vi har fastlagt en procedure for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata, og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resultere i en risiko eller ulempe for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Videregivelse af persondata

Udover medarbejdere i Sølvstens Rengøring videregiver vi kun dine persondata til:

 • ​Eksterne IT-leverandører
 • Revisorer og bogholdere

​Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os her: solvstens-rengoring@live.dk

Ret til at se oplysninger
​Du har til enhver tid ret til, at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse
​Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
​Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

​Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk